Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...

Ledek 27%, 25 kg

Ledek 27%, 25 kg

Ledek amonný s dolomitem (LAD) je šedobílý granulát dusičnanu amonného s jemně mletým dolomitem, jehož přítomnost snižuje přirozenou kyselost hnojiva. Obsahuje 27% dusíku. Hnojivo je povrchově upravené proti spékání. Poměr dusičnanového a amoniakálního dusíku je 1:1.
Technické parametry:
obsah celkového dusíku (N) v % 27,0
obsah MgO v uhličitanové formě v % 4,0
obsah CaO v uhličitanové formě v % 7,0
Granulometrické složení:
obsah částic od 2 mm do 5 mm v % min. 90,0
obsah částic pod 1 mm v % max. 1,0
obsah částic nad 10 mm v % 0,0

Použití:
Ledek amonný s dolomitem je vhodný k hnojení všech druhů polních plodin a půd v různých agroekologických podmínkách pro základní hnojení nebo přihnojení v průběhu vegetace.


Orientační dávky hnojiva v kg/ha:
Ozimé obilniny      250 - 350
Jarní obilniny        150 - 250
Slunečnice, řepka 250 - 350
Okopaniny           250 - 350
Kukuřice              350 - 450
Zelenina              200 - 300
Ovocné sady        250 - 350
Louky a pastviny   300 - 400
Doporučené dávky jsou pouze informativního charakteru a je nutno přihlédnout k zásobě živin v půdě,
předpokládanému výnosu a možnosti kombinace s dalšími druhy hnojiv.Hmotnost:25 kg
Pošta:ano
Cena:345 Kč