Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...Krmiva, granule, hnojiva, krmení - krmivo pro psy, kočky, koně, prasata, drůběž...

NOVÉ ZBOŽÍ: Doplňkové krmivo pro koně fy.UNIVIT

Firma Univit s.r.o. je ryze českou soukromou společností založenou v roce 1992 fyzickými osobami. V oblasti krmiv se firma postupně specializovala především na produkci doplňkových krmiv pro skot pod značkou UNIDOP a v poslední době také pro rozvíjející se trh doplňkových krmiv pro koně pod značkou HIPPOVIT.
Firma Univit od svého počátku dbala na maximální zajištění kvality svých produktů. Z tohoto důvodu bylo maximum investic směřováno do oblasti kontroly kvality.
Veškerá produkce firmy je zajištěna systémem jakosti ISO 9001, který firma implementovala v roce 2001, kdy byla certifikována firmou TUV International. Pro produkci veterinárních léčiv má firma implementován systém " good manufacturing practice" a je nositelem povolení pro výrobu hromadně vyráběných léčiv a medikovaných krmiv. Stejně tak firma vlastní registraci pro distribuci veterinárních léčiv.